Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị liên lạc về Thiền Viện tại địa chỉ :


QUÁN THẾ ÂM THIỀN VIỆN
 3681 Roselawn Avenue
 San Diego, CA 92105 - USA
 Tel. (619) 282 - 0979

Email: quantheamthienvien@cox.net

Dưới đây là những trang websites để download những thời Pháp Âm do quý Chư Tôn Đức
  Khai Thị tâm chúng sinh và thuyết giãng những Kinh Đại Thừa:

Quán Thế Âm Thiền Viện

www.quantheamthienvien.org


 
 
 

Trang Nhà
| Bài Mới | Tiểu Sử | Pháp Âm | Hình Ảnh | Linh Tinh | Liên Lạc
Copyright © QuanTheAmThienVien.com - All rights reserved.